print  | Diakonissestiftelsen
Du er her: > Forside Hospice
 
 

Hospice


På Diakonissenstiftelsens Hospice tilbydes uhelbredeligt syge og døende mennesker lindrende pleje og behandling. Patienten kan blive indlagt med henblik på at leve den sidste tid på hospice, eller patienten kan indlægges på midlertidigt ophold.

Det er gratis at være indlagt på hospice for alle borgere i Danmark efter den 1. juli 2000, dog skal man betale for sine telefonsamtaler.

 

Henvisningsskema til Hospice og Det Udgående Hospiceteam udfyldes elsktronisk, printes, underskrives og faxes til os.


Klik her for at åbne Henvisningsskemaet

Klik her for at downloade Brochure

 

 

Det udgående Hospiceteam


Det udgående Hospiceteam er en integreret del af Diakonissestiftelsens Hospice, og tilbyder lindrende pleje og behandling i eget hjem.

Teamet samarbejder med praktiserende læger samt hjemmepleje, og består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut og sekretær.

 

Klik her for at åbne Henvisningsskemaet
Klik her for at downloade Brochure

 

 

 

 
DRONNINGENSVEJ 16, 2000 FREDERIKSBERG, TLF. 38 38 49 49
-->